Bukovina v honitbě Zálesí Horní Bludovice

Základní informace

O nás

Na severním úbočí horského masivu Lysé hory mezi dvěma přehradami - Těrlické a Žermanické nad městem Havířovem na dvou pahorcích se rozkládá obec s převážně polní honitbou o rozloze o málo větší 700 hektarů. Lze zde spatřit srnčí zvěř, bažanty, zajíce polního, ze šelem lasice, kuny, jezevce, lišku; z dravců Káně lesní, Poštolku, Jestřába, Krahujce. Myslivecká chata s krásnou vyhlídkou na panorama měata Havířova je oblíbená zejména u svatebčanů, kteří si ji často pronajímají, ale nejen oni. také řada spolků zájmové činnosti. Jsme malé myslivecké sdružení o 26 členech v pronajaté honitbě "Zálesí" Horní Bludovice, většina členů jsou také spoluvlastnici honitby. Ročně pořádamé několik střeleckých soutěží na asfaltové terče, tři až čtyři hony na drobnou zvěř, které jsou více společenskou údálosti než lovem s funkci co největšího zisku - zvěř šetříme pro zdárný chov a proto se provádí jen průběr se zachování postupného vzrůstu normovaného počtu stavu zejména drobné zvěře. V zimních měsících dokrmujeme na krmých stanovištích, která jsou rozmístěná rovnoměrně podle praktické potřeby po celé ploše honitby.Každý člen má přidělený úsek o který po celý rok pečuje a to nejen o zvěř, ale také o výsadbu nových lesních kultur, asanaci krmných stanovišť, opravu krmných a mysliveckých zařízení.

Jednou ročně, zpravidla v lednu, pořádáme myslivecký ples. Výroční schuzi pak míváme v únoru, nebo nejpozději do konce března. O naší činnost se zajímá obecní úřad i magistrát města Havířov a pravidelně vysílá své zástupce jak na naše členské schůze, která jsou pravidelně každý měsíc, tak na ostatní myslivecké akce.

Před 55 léty dne 8.března 1950 byl sepsán protokol za účelem sloučení tří společenstev honiteb v jedno.

Tou to větou se začíná psát nová historie myslivosti na katastrů tehdejších obcí – Horní Bludovice, Prostřední Bludovice a Žermanice.Sloučená výměra honitby činila 1190 ha

(Horní Bludovice 397 ha, Prostřední Bludovice 462 ha, Žermanice 331 ha). Honitba Soběšovice o rozloze 334 ha ač byla samostatná, sdílela společný výbor Lidově Myslivecké Společnosti Bludovice - Žermanice a společného mysliveckého hospodaře. Od roku 1961 až do roku 1979 sdružení prodělalo několik transformací včetně změny názvu na MS Zálesí se sídlem v Horních Bludovicích a následně pak na Myslivecké sdružení Bukovina, které se používá dodnes. Na konci šedesátých a počátku sedmdesátých let probíhala výstavba nové myslivecké chaty. Výstavba nové chaty začala v roce 1968 a slavnostní otevření proběhlo dne 4.7.1970 v 15 hodin středoevropského času za zvuků fanfár desetičlenného dechového orchestru z Těrlicka.

Nový posed v honitbě Zálesí Horní Bludovice