Myslivecké sdružení Chabeřice

Základní informace

Myslivecké sdružení Chabeřice

MS Chabeřice vzniklo po druhé světové válce. V roce 1985 pod nátlakem tehdejších okresních orgánů bylo sloučeno s Mysliveckým sdružením Zruč nad Sázavou. Takto vytvořená honitba měla výměru 2300 ha a 35 členů.

Po Sametové revoluci v roce 1993 se Myslivecké sdružení Chabeřice osamostatnilo a v dnešní době s počtem 13 členů a jedním stálým hostem hospodaří na rozloze 600 ha, část honitby zaujímá les a větší část pole.

Myslivecké sdružení Chabeřice se nachází 2 km od Zruče nad Sázavou na Kutnohorsku. MS vlastní mysliveckou chatu, kde se pořádá většina akcí námi provozovaných.

Členové MS hospodaří převážně se zvěří srnčí, černou, ale i s méně početnou zvěří drobnou. Nesouvisle se vyskytuje kachna divoká a holub hřivnáč. V honitbě je i hojně zastoupena liška obecná, což dokládá v průměru 20 ulovených lišek za rok. Své místo zde má i kuna lesní, skalní, v menším počtu jezevec lesní.