MS Háje Kovářov

Základní informace

  • MS Háje Kovářov hospodaří na výměře 2 036 ha z čeho je 314 ha lesní půdy, 1684 ha zemědělské půdy a 38 ha vodních ploch.
  • Celkem má nyní 28 členů.