MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ ČERTOVKA

Základní informace

Myslivecké sdružení hospodaří v honitbě severozápadní části CHKO Křivoklátsko, v části dávných loveckých revírů českých králů a knížat, v půvabné krajině známé z prózy Oty Pavla a dalších literátů.

Honitba v okolí obce Hracholusky se rozkládá mezi obcemi Novosedly, Újezdec, Slabce a Hřebečníky. Jižní hranici tvoří řeka Berounka s dominantou "Čertovy skály", nejmohutnější spilitové vyvřeliny v celém Českém masivu. "Čertova skála", s krásnou vyhlídkou na údolí Berounky, inspirovala k názvu mysliveckého sdružení - "Čertovka".

V dobře zazvěřené honitbě je nejrozšířenější zvěří srnec obecný, černá zvěř, součástí plánu lovu je i jelen lesní a jelen sika. V posledním období jsou stabilizované stavy zajíce polního, MS by rádo udrželo bažanta obecného. K běžným predátorům patří liška, často je vidět i jezevec. V prudkém střídání výškových stupňů v jižní části lesní honitby se zdržuje mufloní zvěř.

Přírodní rezervace "Čertova skála" hostí řadu chráněných a ohrožených rostlin, např. tařici skalní, hvězdnici chlumní, několik druhů rozchodníků, atd. Skála bývá hnízdištěm naší největší sovy - výra velkého.

Lesní část honitby tvoří 586 ha, polní pak 567 ha, včetně luk a vodních ploch.

Myslivecké sdružení má v současné době 11 stálých členů a 2 hosty.