HS Václavice

Základní informace

Něco o nás.

Nemohu zde presentovat myslivecké sdružení, neboť myslivost nevykonávám v honitbě MS, ale v honitbě pronajaté fyzickou osobou, kde jsem mysliveckým hospodářem a věřím, že na těchto stránkách najdu mnoho informací, které bude možno v naší další práci použít.

Naše honitba o výměře 1158 ha se nachází na Liberecku a hraničí s PLR dvěmi honitbami MS se kterými jsou vztahy tak říkajíc nadstandardní. Většina pozemků leží v nadmořské výšce do 350 metrů a je situována jihozápadním směrem. Z celkové výměry je více jak 1 000 ha polí intenzivně obdělávaných, asi 100 ha louky a pastviny, 57 ha tvoří lesní půda, ale tato je tvořena především větrolamy, polními lesíky a křovinami. Zbývající celý 1 ha je vodní plocha a to ještě ve čtyřech „loužičkách „.

Hlavní zvěří které též věnujeme největší péči je zvěř srnčí jejíž normovaný stav činí 56 ks a je tak jako všude překračován, takže roční odstřel činí cca 60 ks. Pokud se týká trofejové kvality, tak v roce 2003 byl uloven l zlatý a jeden bronzový srnec, ale všestranná péče se projevuje především na dosažené hmotnosti, která činí u srnců téměř 16 kg, u srn je tato váha překročena o téměř 60 dkg a to byla lovena především mladá zvěř z důvodu snahy dosáhnout zestárnutí stavu, nejvíce se péče projevuje u srnčat, kde je výsledná váha 12,67 kg a to byla lovena opravdu ta nejslabší srnčata. Dvě měla dokonce jen 8 kg protože srnu srazilo auto.

Péče o srnčí nespočívá jen v průběrném lovu, ale především v její ochraně a přikrmování, pokud se dá o přikrmování v našem případě ještě mluvit, neboť v honitbě je 27 krmelců a solisek, jež jsou zásobovány pravidelně týdně s výjimkou 8 nejvíce navštěvovaných díky zvěři z PLR, kde je krmeno 2x týdně již od září a to tzv. podzimní směsí jež si sami připravujeme. Zhruba v prosince přecházíme na zimní směs a tuto krmíme až do dubna. Seno je samozřejmostí, stejně tak jako mrkev a v letošním zlé zimě jsme předkládali i kukuřičnou siláž. Pevně věříme, že tato péče se časem projeví i v trofejové hodnotě zvěře.

Z dalších druhů zvěře se objevuje v letní době jelení, kterou však necháváme v klidu, neboť bychom rádi, kdyby u nás byla zvěří stálou. Černá se u nás zdržuje pouze v řepkách a kukuřici a s jejich sklizní mizí, protože nemáme les, ale přesto se letos povedlo ulovit 33 ks z čehož bylo 19 selat.

Drobná zvěř ať již je to bažant, zajíc nebo koroptve nejsou pro nás žádnou vzácností, ale ani přes veškerou péči jež jí věnujeme nedosahujeme počtů které bychom si představovali, abychom tuto mohli lovit. Příčinu tohoto vidím hlavně v počtech škodné, neboť za rok 2004 bylo uloveno 50 lišek, 4 kuny a 2 psíci mývalovití a spolu s pernatou škodnou včetně cca 30 krkavců a 4 výrů je predační tlak na drobnou tak veliký, že je vůbec s podivem, že ji máme tolik kolik jí máme.

Protože takto fungujeme teprve druhý rok, žádné společenské akce nepořádáme kromě společného posezení před loveckou sezonou s trochou jídla, pití /všeho zbylo dost/ a mořem řečí o myslivosti. Ale i tak ač jsme spokojeni věříme, že bude ještě lépe.

S pozdravem Lovu a lesu zdar Jiří Dlouhý