Aktuality

Registrace nových WWW stránek (přihláška)

Činnost klubu a podmínky spolupráce jsou dány stanovami klubu.

Co z toho vyplývá?

  • Na činnosti klubu se může podílet člen klubu (který je zároveň členem ČMMJ) nebo tzv. korespondent (podílí se na všech činnostech a výhodách IMMS, není členem ČMMJ, nemůže hlasovat a být volen).
  • V současném období je hlavní činností IMMS tvorba Informačního systému IMMS tvořeného propojením individuálních WWW stránek členů a korespondentů.
  • Individuální stránky budou zřízeny zdarma každému kdo se chce podílet na činnosti klubu a kdo se ztotožňuje s jeho programem.
  • Pro zřízení Vaší WWW stránky je třeba vyplnit formulář Registrace uživatele (k dispozici v záhlaví této zprávy - 9.doc) a zaslat jej (vyplněný a podepsaný) na adresu: ČZU v Praze, Informační a poradenské centrum PEF, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol.
  • Následně pak e-mailem obdržíte přístupová práva k Vaší WWW stránce.

[ seznam zpráv ]