Myslivecké sdružení Stráň Jedomělice

Základní informace

MS „Stráň“ Jedomělice se rozkládá v katastru obcí Jedomělice, Pozdeň a Hvězda, nacházejících se v severozápadním cípu bývalého kladenského okresu ve Středočeském kraji. Je součástí přírodního parku Džbán, který se rozkládá na území Lounska, Kladenska a Rakovnicka. Myslivecké sdružení vzniklo 7. 3. 2003 registrací u MV ČR a jeho členskou základnu tvoří 12 členů bývalého MS „Ostrov“ Jedomělice.

Myslivecké sdružení „Stráň“ Jedomělice hospodaří na výměře 942 ha s převahou polí. Honitba je pronajata na dobu 10 let od HS Jedomělice.