Myslivecké sdružení Jeřáb Králíky

Základní informace

O nás

Honitba mysliveckého sdružení Jeřáb Králíky se nachází v nejvýchodnější části současného Pardubického kraje v Králické brázdě,obklopené masívem Králického Sněžníku,Suchého vrchu a blízkými výběžky Hrubého Jeseníku.Myslivecké sdružení Jeřáb má pronajatou honitbu od Honebního společenstva,které tvoří vlastníci pozemků v katastrálním území města Králíky a přilehlých obcí.Pronajatá honitba má výměru 2 381 ha z čehož je 1732 ha zemědělské půdy,565 ha lesních pozemků,4 ha vodní plochy a 80 ha ostatních pozemků.Honitba leží v nadmořské výšce od 580 m.n.n. do 890m.n.m.V honitbě máme normovánu pouze zvěř srnčí a to ve IV.jakostní třídě s normovanými stavy 61 ks a stavem minimálním 32 ks.Z drobné zvěře pouze zajíce polního s normovaným stavem 50 ks a minimálním stavem 35 ks.V honitbě se dále vyskytuje zvěř jelení a mufloní,která však není pro naší honitbu normována.Uspokojivé stavy jsou dosud v běžně vyskytujícího se a hnízdícího jeřábka lesního,sluky lesní.Běžně se vyskytuje i jezevec a samozřejně liška a kuny.Již několikrát bylo pozorováno i hnízdění výra velkého.Členská základna má 20 členů s dost velkým věkovým průměrem a to 45 let.V myslivosti využíváme celkem 5 psů různých plemen.

Tak jako v honitbách v kraji nemáme zatím problémy se stavy černé zvěře,která by páchala větší škody místním zemědělcům na plodinách,neboť místní zemědělci v horské oblasti nepěstují takové atraktivní plodiny pro černou zvěř jako je kukuřice nebo řepka.Z černé zvěře tudíž lovíme pouze mladé jedince v počtu 10-15 ks ročně.Každý člen sdružení má přidělen nejméně jeden krmelec se skládkou pro zimní přikrmování zvěře.Součástí každého krmelce je krmítko pro jadrné krmivo a siláž.U každého krmelce se skládkou je zbudováno samozřejmě i slanisko.V poslední době se nám velice osvědčilo zbudování pouze slanisek pro zajíce a to z osikových kůlů.Těchto slanisek jsme původně v honitbě rozmístili v první fázi 25 ks,ale tato slaniska byla již za rok zcela zajíci zkonzumována a proto bylo přistoupeno k další výrobě 40 ks těchto slanisek.Naše myslivecké sdružení vlastní jednu mysliveckou chatu s kapacitou 9 lůžekChata je plně vybavena a slouží předně k loveckým účelům.Každoročně zde pořádáme soutěž členů o putovní pohár MS ve střelbě na asfaltové holiby.Jinak jsme také majiteli myslivecké klubovny,která je plně vybavena sociálním zařízením a kuchyní,druhá část budovy slouží ke garážování traktoru,vleků a polního nářadí,které potřebujeme k obhospodařování našich třech políček pro zvěř.

V této naší klubovně se odehrávají naše všechny akce jako schůze,poslední leče,oslavy významných životních jubileí našich členů.V některých případech naši klubovnu pronájímáme i cizím subjektům ,jako na svatby apod.V poslední době začíná být zvýšený tlak na oblast ,kde se naše honitba nachází na stále více se rozšiřujicí a oblíbené ježdění na běžkách v této krajině dosud neporušené.K tomuto přispívá předně dobré značení turistických cest a v neposlední řadě i dokonalá údržba lyžařských stop.Na tento tlak jsme museli reagovat v některých částech hoditby,že jsme byli nuceni svá krmná zařízení posunout dále od těchto frekventovaných cest,aby nebyla nikterak touto činností zvěž zbytečně rušena a stresována.Jinak se činnost ve sdružení vedle vyšších nařízení řídí vlastním Provozním řádem mysliveckého sdružení Jeřáb Králíky.Dobrá je spolupráce s honebním společenstvem ,od kterého máme honitbu pronajatou.Každým rokem provádíme výkup sesbíraných kaštanů od žáků místních škol, v minulém roce provedli dva naší členové přednášku na téma myslivost a ochrana přírody v jedné místní škole.