Myslivecký spolek Loreta Bolina

Základní informace

Myslivecký spolek LORETA BOLINA vznikl v roce 1992 a dnes má 19 členů a 2 stálé hosty a hospodaří na 1039,15 ha smíšené honitby. Honitba se nachází 4 km východně od města Vlašim ve vlašimské pahorkatině v nadmořské výšce od 380 do 530 m n. m. MS má pronajatou honitbu od HS Bolina na dobu 10 let. Honitba je tvořena 735,49 ha zemědělské půdy, 278,34 ha lesní půdy, 6,55 ha vodní plochy a 18,77 ha ostatních pozemků.

Členové MS hospodaří převážně se zvěří srnčí, černou a odchovávají kachny divoké. Normované stavy jsou stanoveny jen pro srnčí zvěř. Stavy zajíce polního a bažanta obecného nejsou na úrovni, která by umožňovala obhospodařování lovem. Koroptev polní se vyskytuje jen v malém počtu a nesouvisle na ploše honitby. V honitbě se dále z pernaté zvěře vyskytuje holub hřivnáč, jehož stavy pozvolna stoupají a ojediněle vzácný holub doupňák, všudy přítomná hrdlička zahradní, vrána obecná, straka obecná, špaček obecný a ojediněle polák velký, jestřáb lesní, káně lesní, krahujec obecný, lovit zalétá krkavec velký, křepelka polní, poštolka obecná, sojka obecná, volavka popelavá, v malém počtu sluka lesní a loviště zde má výr velký. Ze srstnaté zvěře se v honitbě vyskytuje hojně liška obecná, v hojné míře kuna skalní a v menším počtu lesní, jezevec lesní, vydra říční, psík mývalovitý a mizející tchoř tmavý.

Členové spolku se každý měsíc schází na členských schůzích a jednou za rok na schůzi výroční. Velké úsilí investují do zimního přikrmování zvěře a předchozímu shánění rozmanité potravy pro zvěř, ochranou zvěře, výstavbou a opravami mysliveckých zařízení pro přikrmování a i lov zvěře, každoročním odchovem kachen divokých, výsadbou vhodných plodonosných dřevin pro zvěř, výcvikem loveckých psů, vyvěšování budek apod.

Moto:

Myslivec chová, hájí a ochraňuje zvěř.

Lovectví je závěrečným aktem jeho počínání a výslednicí jeho celoroční práce.

Ať v naší vlasti z každého lesa a pole rok co rok je slyšet a vidět hry lásky naší zvěře a ať dobudeme rozkvětu a slávy v myslivosti za slavnostního zvuku“HALALI“

Naháňka na černou zvěř 18.11.2017
Naháňka na černou zvěř a lišku - 1.12.2012
Naháňka na černou zvěř a lišku - 1.12.2012
Hon na kachnu divokou na rybníce Šebíř - 15.9.2012
Hon na kachnu divokou na rybníce Šebíř - 15.9.2012
Mapa Honitby