MS Hvězda Mžany

Základní informace

členové MS před klubovnou
Jedna z dominant honitby kostel v Dohalicích
honitba Hvězda Mžany

Něco o nás

Naše sdružení má pronajatu honitbu od Honebního společenstva Mžany. Tato honitba má rozlohu cca 1731 ha, z této výměry je 214 ha lesní půda a 8 ha vodní plochy. V honitbě je zvěř spárkatá (daněk, srnec, černá zvěř) a zvěř drobná (bažant,zajíc,...), je začleněna do oblasti pro chov daňka Hrádek. Mapku najdete v odkazu Foto.

Sdružení má v současnosti 31 členů, z tohoto počtu mají čtyři členové Vyšší mysliveckou zkoušku, jeden člen zkoušku pro myslivecké hospodáře.

Prostřednictvím těchto stránek bychom rádi informovali veřejnost mysliveckou i laickou o naší činnosti , o dění v přírodě a zajímavých akcích nejen našeho MS ale i z okolí (Královehradecký kraj).

******************************

Motto: "Myslivec nechová zvěř aby ji lovil, ale loví proto aby choval."

*****************************

Ohařova prosba

Můj pane,

po úspěšném lovu zasedlś za prostřený stůl

osvěžit chceš svoje tělo, nabrat nových sil,

já ti propátrával louky, pole, olšiny - ba i lesa půl,

celý den ochotně k službám jsem ti byl.

Než dobrou krmi začneš brát

a s kamarády dáš řeči proud,

věřím, že i na mne upomeneš snad

a k odpočinku vyhlédneš mi kout.

Někdy lidé hned pochopit nemohou,

že i já žízeň mám i hlad,

únavou že sotva stojím na nohou,

ty jistě uvěříš mi rád.

Čistou vodou uhas moji žízeň

a skromných soust nelituj,

pak do vděčných psích očí se zadívej,

pane můj.

Psáno ve Mžanech 1.12. l.p. 2000 autor člen našeho MS p. Zdeněk Ledvinka