MS - SLEZSKÁ HARTA

Základní informace

Myslivecké sdružení SLEZSKÁ HARTA Bohdanovice bylo založeno 9.3.1993 po demokratickém rozdělení mysliveckého sdružení Hvozdnice - Jakartovice.

 • Zakládajícími členy byli:
 • Předseda : Petr Ulbricht
 • Místopředseda : Miroslav Baroň
 • Myslivecký hospodář : Lubomír Pavelek
 • Finanční hospodář : Ing. Jan Kaňok
 • Pokladník : Miroslav Paleta
 • Střelecký referent : Jiří Badošek
 • Člen výboru : Vojtěch Hadámek
 • Člen MS : Miloš Kulíšek
 • Člen MS : Oskar Fiala
 • V současné době má myslivecké sdružení 15 členů.

- Na základě nájemní smlouvy o nájmu honitby, uzavřené s Lesy České republiky, s.p. v březnu 1993, začalo myslivecké sdružení provádět výkon práva myslivosti v honitbě zvané Slezská Harta o rozloze 988 ha. Tento nájemní vztah trval do roku 2003.

- Od roku 2003 s platnosti do roku 2013 byla na základě výběrového řízení uzavřena nová smlouva o nájmu honitby s tím, že honitba doznala určitých změn, zejména v hranicích honitby. Rozloha honitby nyní činí 1095,45 ha a zvýšila se i výše nájmu za hektar pronajaté plochy.

- V této honitbě myslivecky hospodaříme převážně se spárkatou zvěří. Převažuje zvěř srnčí a černá. Velmi sporadicky se vyskytuje zvěř dančí, jelení. Z drobné zvěře : zajíc, koroptev polní, holub hřivnáč, kachna březňačka.