Myslivecké sdružení Svatý Antonín

Základní informace

Název sdružení je odvozen od dominanty honitby, kterou je vrch s 629 m nadmořské výšky. Několik století byl znám jako Vrch svatého Antonína a na mapách je dnes zanesen s názvem "U svatého Antonína."

Myslivecké sdružení hospodaří v honitbě o výměře 956 ha. Většinu této výměry (589 ha) tvoří zemědělsky využívaná půda , lesy zabírají 311 ha, vodní plochy 12 ha a ostatní plochy 44 ha.

Činnost řídí výbor sdružení ve složení:

předseda Pavel Kudrna

místopředseda Josef Procházka

myslivecký hospodář Karel Kolář

jednatel Radek Sláma

finanční hospodář Miloslav Matoušek