Trubaci

Základní informace

První pokus o vznik souboru trubačů u VLS n. p. Lipník nad Bečvou provedl bývalý ředitel národního podniku Ing. Karel Chyba, který v 70. letech minulého století zorganizoval pořádání trubačských kurzů pro pracovníky z lesních správ.

V 90. letech končícího století troubili v rámci celého odštěpného závodu pouze tři lesní z LS Potštát – pan Jan Kelnar ml., pan Vlastimil Hon a pan Miloš Nakládal, kteří byli zváni jako trubači i do bažantnice Bochoř LS Velký Újezd k zabezpečení zdárného a tradičního průběhu honů.

V roce 1996 po úrazu hlavy a pravého oka oprášil své zapomenuté znalosti ze hry na pozoun Ing. Jan Jeniš, polesný z LS Velký Újezd, a společně se svým spolupracovníkem panem Antonínem Zedkem, pracovníkem téže správy, začali nesměle jednohlasně nacvičovat lovecké signály a hlaholy od prof. Antonína Dyka. V roce 1997 již tato dvojice odtroubila průběh všech honů v bažantnici Bochoř.

V průběhu roku 1998 a 1999 navázal Ing. Jan Jeniš kontakt s trubači LS Potštát a v trojici Ing. Jan Jeniš, Jan Kelnar a Vlastimil Hon se přihlásili jako ""Soubor trubačů VLS ČR, s. p., divize Lipník nad Bečvou"", na Národní soutěž mysliveckých trubačů konanou ve dnech 4. a 5. 9. 1999 v Rožnově pod Radhoštěm.

Přes počáteční zděšení z kvality ostatních souborů a nutkání k okamžitému odjezdu, vystoupili jako soubor poprvé veřejně a obsadili pěkné šesté místo. Z Rožnova odjížděli s přesvědčením a nadějí, že příště to bude určitě ještě lepší. Ten první a důležitý krok byl učiněn a další, i když ne lehčí, ale lehčeji proveditelné, následovaly.

A jaká je součastnost?

Vzhledem k tomu, že v roce 1999 připravovala na Potštátské slavnosti trubače z LS Potštát ředitelka místní Základní umělecké školy – paní Jana Kozubíková, byla uzavřena ústní domluva, že si nás paní ředitelka vezme pod svá křídla a povede nás po odborné stránce ke zdokonalení se ve hře na tak složitý hudební nástroj, jakým určitě lovecký roh je.

A nyní jsme zjistili, že další hornistkou na ZUŠ Potštát je paní učitelka Monika Čočková, která se nám začala v hodinách, jež jsme si dohodli jedenkrát týdně, věnovat se stejnou vervou, jako paní ředitelka.

Nesmíme opomenout výborné výsledky ze soutěží jako je třeba třetí místo z Mezinárodní soutěže trubačů v zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou,třetí místo z mezinárodní soutěže pořádané Rakouským mysliveckým svazem, první místo z národní soutěž Českých trubačů v Teplicích nad Bečvou a také z loňské národní soutěže konané na Helfštýně.