Myslivecké sdružení Valtínov - Strouha

Základní informace

obec Valtínov

Obec Valtínov

Valtínov je historicky moravskou vsí. Byl pravděpodobně založen jako jiné obce v okolí po vyklučení lesů německými kolonisty jako německý Walter - schlag. Postupně převládli čeští osadníci a pojmenovali ho česky Valtínov. Vznikl před rokem 1358. Ve 13. století náležel Valtínov k obcím, kam se stěhovali pronásledovaní valdenští z Rakouska. Vrchnost se zde střídala velmi často, byl přičleňován do různých okresů. V letech 1940-1945 Telč, 1950 - 1960 to byl okres Dačice a od té doby je to okres Jindřichův Hradec. Od roku 1980 do roku 1988 byl místní částí Markvarce a od 1.1.1989 je místní částí Kunžaku

počet obyvatel: 129

nadmořská výška: 601 m n.m.

_______________________________________________________________________________________

..........................................................

Mysliveckého sdružení Valtínov "Strouha"

...........................................................

Základní informace

Myslivecké sdružení Valtínov "Strouha" je občanským sdružením (neziskovou organizací) se sídlem ve Valtínově u Dačic. Od 1.4.2003 hospodaří na 835 ha honební plochy z toho 437 ha lesa, 396 ha zemědělské půdy půdy a 2 ha vodní plochy. Honitba se rozprostírá v okolí obce Valtínov, která je také naším centrem. Členskou základnu v našem poměrně malém sdružení tvoří 9 myslivců.

Členové Mysliveckého sdružení Valtínov "Strouha" při výkonu práva myslivosti využívají i svých lovecky upotřebitelných čtyřnohých kamarádů, kterých máme ve sdružení pět. Čtyři ohaře a jednoho norníka (psi se zkouškami z výkonu pro drobnou zvěř 3, spárkatou 1 a pro norování 1).

V honitbě se nachází zvěř srnčí, černá a zvěř drobná. Loví se hlavně zvěř srnčí, černá při náháňkách nebo na čekáné a v neposlední řadě se provádí norování a odstřel lišek, které způsobují velké škody.

Cílem našeho mysliveckého sdružení je zajištění příznivých stavů zvěře v naší honitbě a zachování mysliveckých tradic spolu s kladným vztahem k přírodě nejen v radách členů mysliveckého sdružení.

_______________________________________________________________________________________